Много съм благодарен за получената работа, ясни условия ,коректни трудови отношения. Доволен съм от работната позиция.