Sano GmbH

Фирма Sano GmbH е динамично развиваща се немска компания, занимаваща се с подбор и назначаване на кадри в сферата на пакетажа и общото производство на територията на ФРГ.
Фирмата, както и всички останали нейни производни фирми се фокусира върху намирането на работна ръка, като предлага позиции, отговарящи изцяло на квалификацията на нейните кандидати.

Фирмата е директен работодател и предлага сигурни работни позиции в над 45 фабрики на територията на Германия.
Сферата, в която се развиват служителите пакетаж и общо производство, както на промишлени, така и на хранителни стоки. От тази гледна точка се предлагат вакантни места за пакетировачи, мотокаристи и немскоговорящи.

Виж нашия екип

Нашата мисия е да Ви осигурим спокойно работно място, което е съобразено с Вашия опит. Квартири, които отговарят на нормален стандарт за спокойна почивка и битови условия. Служебен транспорт, който се грижи за навременното Ви пристигане на работното място.
Отговорник на групата, който ще бъде постоянно на Ваше разположение.
От първият Ви работен ден Вие сте здравно, социално и пенсионно осигурeни на територията на Германия, което е един от основните принципи на фирмата.
Фирма Sano GmbH е създадена да се грижи за Вашето по – добро бъдеще в чужбина.